Geschiedenis

Opnieuw Verenigd Ossenzijl is heropgericht in 1909 en telt een vijftigtal leden. Tot zo’n 30 jaar geleden werden er wedstrijden gehouden op de kortebaan. In 1978 is gestart met het houden van toertochten, waarbij samenwerking werd gezocht met omringende ijsclubs. Zo is de Lage Landentocht ‘geboren’, maar ook de Weerribbentocht en de Steenwijkertourtocht. 

Uit het Huishoudelijk Reglement der Vereeniging voor IJsvermaak Opnieuw Vereenigd Ossenzijl, blijkt, dat de vereniging is opgericht op 8 januari 1909 en de IJsclub Ossenzij" zoals doorgaans de aanspreektitel is zal in januari 2009 dus haar 100-jarig bestaan kunnen gedenken. Het doel van de vereniging is ‘het houden van hardrijderijen en ijsfeesten’.  

De club beheert een ijsbaan ten oosten van Ossenzijl waar activiteiten voor met name de schooljeugd worden georganiseerd om te voorkomen dat al te snel het ijs op kanalen en vaarten wordt beproefd. Bij aanhoudend vriezend weer worden er in het schitterende gebied van de Weerribben natuurtochten georganiseerd, deels in samenwerking met andere ijsclubs in de omgeving. Meer en meer is de IJsclub Ossenzijl uitgegroeid tot een natuurijsvereniging en beperkt het verenigingsleven zich tot één jaarvergadering met de leden, bij toerbeurt bij restaurant Kolkzicht of Stuitje. Dat is een oude traditie, getuige artikel 10 "Aangifte, prijsuitdeeling of andere te houden feestelijkheden moeten worden gehouden bij den hoogstbiedenden, in de kom van het dorp wonende, kastelein. 

Zodra Koning Thialf echter een streng regime gaat voeren wordt Ossenzijl overspoeld met schaatsliefhebbers, die op eigen gelegenheid of deelnemend aan een georganiseerde toch genietent van het Ossenzijl omringende schaatsgebied. 

Bij het doorgaan van de Overijssels Merentocht zal Ossenzijl een belangrijk knooppunt vormen daar zowel op de heenweg naar Oldemarkt en Kuinre, als ook op de terugweg Ossenzijl gepasseerd zal moeten worden.